அனைவரும் வருக! இறை ஆசீர் பெறுக!!!

திருப்பலி நடைபெறும் விவரங்கள் :-


திருப்பலியை வழிநடத்துபவர்:- திருதந்தை தாமஸ் ராயர்
திருப்பலி நடைபெறும் நேரம்:- 5:00 PM CST
பாடகர்குழு : பிரியா அமலன் / ராணி செபஸ்டின் / ஜூலி தெரசா / பாமா ராஜன்
பீட பணியாளர்கள் : ஜோசப் அமலன் மற்றும் குழந்தைகள்

ஞாயிறு வாசகம்

இதிலுள்ள வாசகங்கள் புதிய மொழிபெயர்ப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜனவரி . பிப்ரவரி . மார்ச் . ஏப்ரல் . மே . ஜூன் . ஜூலை . ஆகஸ்டு . செப்டம்பர் . அக்டோபர் . நவம்பர் . டிசம்பர்.

மார்ச்

ஏப்ரல்

மே

ஜூன்

ஜூலை

ஆகஸ்டு

செப்டம்பர்

அக்டோபர்

நவம்பர்

டிசம்பர்